Clairvoyance

Når du booker tid hos mig skal jeg vide så lidt som mulig om dig.

En clairvoyance tager ca. 50 min. Til clairvoyancen vil jeg tage kontakt til den åndelige verden. Jeg vil ved hjælp af min evne til at kommunikere med den åndelige verden formidle råd og vejledning omkring konkrete beslutninger, du skal tage i dit liv, f.eks. omkring personlig vækst, job, økonomi, bolig samt uddannelse m.m. 

Du kan under en clairvoyance få ting at vide, som vil konfrontere dig med flere sider af din personlighed. Du vil oftest få klarhed over nogle vigtige sider af dig selv og dit liv. 

Jeg er rådgiver og de råd, du får, er helt op til dig selv, om du vil følge op på. Det er vigtigt, at du selv føler efter, om de beskeder, du modtager, er rigtige for dig.

Ordet clairvoyance er fransk og betyder klarsyn (at kunne se). Clairvoyance vil sige: evnen til at fornemme, føle, se, mærke og høre forskellige budskaber der ligger uden for de fysiske sansers normale rækkevidde.